logo mobiel

Je kunt je als ouder(s)/verzorger(s) rechtstreeks aanmelden. Je hebt hiervoor geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Na 
je aanmelding wordt er een afspraak ingepland voor een intake- / kennismakingsgesprek.

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek worden de problematiek en jouw verwachtingen van de counselingsessies besproken.

Sessies

Daarna volgen een aantal sessies, dit kan bij ieder kind verschillen. In deze sessies wordt een goed contact opgebouwd en
wordt de problematiek vanuit het perspectief van het kind naar voren gebracht en wat hij/zij graag wil bereiken. De counselor
richt zich op de innerlijke krachten van het kind. Indien nodig is er tussentijds contact met de ouders.

Oudergesprek

Na deze sessies volgt een oudergesprek en wordt met hen deze sessies besproken. Het kind geeft toestemming welke
inhoudelijke zaken met de ouders worden besproken.

Sessies

Afhankelijk van het kind volgt nog een aantal sessies.
Kindercounseling is oplossingsgericht en kortdurend, variërend van ongeveer 5 tot 15 sessies.

Voor een goed eindresultaat is de motivatie van het kind belangrijk, maar zeker ook de ondersteunende rol van de ouders.